Aito Kalkkimaali

Aito Kalkkimaali on valmistettu korkealaatuisesta kalkkikivestä märkäsammutusmenetelmällä.

Aito Kalkkimaali soveltuu kalkki- ja kalkkisementti -rappausten maalaukseen sekä kalkkimaalilla maalattujen pintojen uusintamaalaukseen ulko- ja sisätiloissa. Käyttökohteita ovat vanhojen asuinrakennusten rapatut julkisivupinnat sekä kulttuurihistorialliset ja julkiset rakennukset. Kalkkimaalia voidaan käyttää myös karjarakennusten sisätilojen kalkitukseen.

Maalausalusta tulee puhdistaa liasta. Alustan puhdistukseen voidaan käyttää painevesipesua, hiekkapainevesipesua tai harjausta. Harjalla puhdistettaessa harjan tulee olla ruostumatonta terästä. Alusta kostutetaan tarvittaessa maalausta edeltävänä päivänä imukyvyn tasaamiseksi puhtaalla vedellä tai kalkkivedellä.

Kalkkimaalauksen onnistumisen kannalta oleellista on oikea ilman lämpötila ja kosteus sekä alustan kosteus ja vedenimuominaisuudet. Maalaustyön ja maalin kovettumisen aikana lämpötilan tulee olla yli + 5°C ja suhteellisen kosteuden 40-90 %. Älä maalaa sateisessa säässä, auringon säteilyn kuumentamia tai sateen kastelemia pintoja.

Sekoita maali huolellisesti ennen maalaustyön aloitusta ja tarvittaessa myös maalauksen aikana. Maali levitetään harjalla ristikkäisin vedoin tai pyörittävin liikkein niin, ettei valumia synny. Paikkarappausta maalattaessa pinta on maalattava vähintään kolme kertaa. Maalin menekki riippuu maalattavan pinnan karkeudesta ja imukyvystä.

Ohjeellinen menekki:

0,6 – 1,5 kg/m2

Pohja ja välimaalauksessa kalkkimaalia ohennetaan tarvittaessa 15-40 %. Pintamaalaus tehdään ohentamattomalla kalkkimaalilla. Kalkkimaalin ohentamiseen käytetään puhdasta vettä tai kalkkivettä.

Pakkauskoko: 11,4 litraa.

Valmistaja: Hyvinkään Betoni

Tuotetta myy: Paipis Centralbod, Praktia, Engelsbyn tehtaat

Valkoinen Harmaja -blogissa juttu Aito Kalkkimaalista